درباره دوره:

تیپ شناسی شخصیتی جادوی برند سازی شخصی در تدریس

An introduction to fundamentals of Carl Gustav Jung’s "Psychological Types"
- برگزاری دوره در سامانه آموزش مجازی www.IELTA.ir
- زمان شروع دوره: 1398/6/30
- طول دوره: چهار هفته
- جلسات آنلاين: شنبه - يكشنبه از 21:40 الی 22:30 (Online Input) + (15 min of Reflection & Practice)
- جهت درک بهترمفاهیم پیچیده ، جلسات به زبان فارسی اجرا می شود
- مطالعات (Self Study) و سایر فعالیت های آنلاین در اوقات آزاد طول هفته

چرا شركت در اين دوره مفيد خواهد بود؟

  • امروز آنچه شرکت ها را در کسب اعتبار و منافع بیشتر کمک می کند قدرت برند آنها نسبت به سایر رقباست! این موضوع درباره افراد، در ميان جامعه همکارانشان نیز موثر است. اعتبار و قدرت برند شخصی افراد تضمین کننده خواسته های ایشان از حرفه خودشان است. در این دوره بصورت حرفه ای توضیح خواهیم داد که چگونه با جادوی دانش تيپ شناسي شخصيتي (MBTI) می توان در حرفه تخصصی تدریس و خصوصا آموزش زبان، این برند شخصی را با سرعتی باور نکردنی از سایر همکاران به سمت پیشرفت و توسعه، فاصله داد و فرصت های ناب و جدیدی را برای حرفه خود رقم زد.
  • كسب اين دانش به عنوان يكي از نقاط شروع مسير خودشناسي اشخاص مطرح شده و داراي اهميت فراواني است.
  • بينش حاصل از درك اين مفاهيم، علاوه بر بهبود مديريت فردي اشخاص، تاثير فوق العاده اي بر بهينه سازي مهارت هاي برقراري ارتباط موثر با ساير افراد داشته و نيز تسهيل گري ارزشمند در پروسه برندسازي شخصي مدرسان مي باشد.
  • هم اكنونMBTI و مفاهيم تيپ شناسي شخصيتي در بسياري از كشورهاي جهان در حوزه هاي مختلف مورد استفاده قرار مي گيرد.
  • بر اساس مطالعات انجام شده ، تيپ شخصيتي و آگاهي از آن در نوع عملكردتان در نقش مدرس، و كيفيت برقراري ارتباط با فراگيران به عنوان اصلي مهم در آموزش، موثر است.
  • طرح درس مدرسين آشنا به اين علم، پاسخگوي نياز دانش آموزان مختلف بوده و شيوه تدريس چند منظوره را به همراه خواهد داشت.
  • آشنايي با ترجيحات و تيپ هاي مختلف شخصيتي نگاه ما به دانش آموزان را متحول خواهد ساخت. آنگاه كه دريابيم بسياري از برچسب ها به غلط به آنها نسبت داده شده و در مواردي منجر به تغيير مسير زندگي شان مي شود، آنچه هستند را خواهيم شناخت و آنرا ارج مي نهيم.
  • مطالعات علمي، همبستگي معني داري بين تيپ شخصيتي مدرس و نگرش وي و نيز دانش آموزان به محيط كلاس و يادگيري فراگيران نشان داده است.
  • مدرسين در صورت داشتن اين آگاهي در مورد خود و سپس در مورد فراگيران و همچنين همكاران خود، در امر آموزش و تعامل، عملكرد بهتري خواهند داشت.
  • اين دوره به شيوه آموزش الكترونيكي همزمان (Synchronous) و غير همزمان (Asynchronous) برگزار مي شود. تركيب اين دو رويكرد، علاوه بر حذف مشكلات مربوط به شركت در جلسات حضوري به صورت فيزيكي، اين امكان را به شما خواهد داد كه از جلسات آنلاين تدريس برنامه ريزي شده، بهره برده و همچنين با استفاده از عناصر تدريس، ارزيابي و ارتباط غير همزمان نظير انجمنهاي آنلاين، محتواي الكتورنيكي چند رسانه اي، آزمون هاي آنلاين و ... با سرعت دلخواه و در اوقات آزاد خود از بازدهي بالاتری بهره مند شويد.
درباره مدرس ثبت نام